Sanctioning Israel? – South African Government double standard & Insane!

Zuma’s government is up to no good and is staging an unnecessary feud with Israel. In doing so they will be disrespecting the large Jewish community in South Africa. Zuma’s government is not concerned about Palestine. Zuma and his government don’t even care about their own people suffering in poverty or the Xenophobic attacks but now wants to show solidarity to matters, which are beyond their intellect.

Leaving religion aside or personal preferences, the recent discussions on South Africa contemplating boycotting Israeli goods are another perfect sign of the poor and hopeless leadership of Zuma’s government. Before I attempt to provide reasons for my conclusion – I believe that these discussions on sanctioning Israel are religiously motivated by troublemakers.

In recent months South Africa has been hospitable to a number of war criminals – responsible for genocide attacks in their own countries and on their own people. Genocide is defined as the systematic elimination of all or a significant part of a racial, ethnic, religious, or national group.

Yet, these bigoted “freedom fighters” of South Africa can’t tell the difference as to their real reason for wanting to sanction Israel despite having no moral grounds given their alliances to war criminals are no different to the battles of Al Bashir, Mugabe and others who have killed their own people. In Israel, Palestine, Sudan and Zimbabwe cost  innocent lives sacrificed by insane ideologies.. Yet South Africa is willing to warmly welcome and protecting these war criminals.

FW de Klerk told Israel Radio yesterday  that comparisons between apartheid South Africa and Israel’s treatment of the Palestinians are “odious”, and that he prefers “dialogue and negotiation as a way to get governments to change their attitudes”.

Zuma’s government is up to no good and is staging an unnecessary feud with Israel. In doing so they will be disrespecting the large Jewish community in South Africa. I don’t believe that  Zuma’s government is concerned about Palestine. Zuma and his government don’t even care about their own people suffering in poverty or the recent Xenophobic attacks.

The fight between the families of Israel (Jacob) and Esau have been in dispute for generations and frankly I don’t have any faith in our government resolving anything! or just maybe it’s just form of corruption opportunities.

Ukushiya Inkolo eceleni noma esikuthandayo, lezi zingxoxo yamuva nge South Africa abacabangela ukudedela izinto Israel kukhona esinye isibonakaliso esiphelele ubuholi abampofu futhi singazi kahulumeni Zuma. Ngaphambi I azame ukunikeza izizathu isiphetho sami – Ngikholelwa ukuthi lezi zingxoxo on sanctioning Israyeli inkolo ishukunyiswa abawuhlupho.

Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule South Africa bekulokhu wokungenisa izihambi eziningi izigebengu war – elibhekele ukuhlasela kohlanga emazweni abo. Genocide kuchazwa ngokuthi ukuqedwa ehlelekile yazo zonke noma ingxenye enkulu yeqembu, ngobuzwe, zenkolo, noma kazwelonke.

Nokho, lezi bigoted “inkululeko fighters” of South Africa Awuyazi umehluko isizathu sabo sangempela sokufuna agunyaze Israyeli naphezu kokuba kungekho izizathu zokuziphatha ezinikezwe imifelandawonye yabo izigebengu impi Ziyefana ukuba izimpi Al Bashir, Mugabe kanye abanye abaye wabulala abantu babo siqu. Kwa-Israyeli, Palestine, Sudan futhi Zimbabwe kubiza abantu abangenacala okuhlatshelwe by nokuhlalisana uyahlanya .. Kodwa South Africa uzimisele ngokufudumele wamukelekile futhi evikelwe impi izigebengu.

FW de Klerk watshela u-Israyeli Radio ngoLwesibili ukuthi iziqhathaniso phakathi yeNingizimu Afrika kanye nokwelashwa kuka-Israyeli basePalestine kukhona “banengeke”, nokuthi nguye “inkhulumomphendvulwano kanye nokuxoxisana njengendlela indlela ohulumeni ukuba ashintshe indlela abuka ngayo”.

Uhulumeni kaZuma isesikhathini akukho okuhle futhi okuzobe kudlalelwa i umbango okungadingekile Israyeli. Ngokwenza kanjalo siyohlangana ukudelela umphakathi wamaJuda akulelo South Africa. Angikholwa ukuthi uhulumeni kaZuma uyayikhathalela Palestine. Zuma nohulumeni wakhe musa ngisho obakhathalelayo abantu babo siqu nokuhlupheka ubumpofu noma ukuhlaselwa yamuva kwabokufika.

Le mpi phakathi imindeni Isreal (Jakobe) no-Esawu bebelokhu impikiswano izizukulwane ngokungagwegwesi Anginayo yimuphi ukholo uhulumeni wethu yini ekuxazululeni noma mhlawumbe nje kungcono indlela amathuba enkohlakalo.